مراحل طراحی اپلیکیشن موبایل
قدم اول

تحلیل وبررسی بیان ایده طراحی اپلیکیشن:

 • شناخت هدف
 • بررسی منابع مورد نیاز
 • ایجاد تناسب میان اهداف، منابع و کاربران
 • جمع بندی منابع مورد نیاز و تایید مشتری
 • ایجاد برنامه زمان بندی
 • مشخص کردن کاربران هدف اپلیکیشن

قدم دوم

طراحی اپلیکیشن:

 • نقشه Wireframe (نقشه رفتار اپلیکیشن و تعامل با کاربر)
 • دریافت نظر کارفرما
 • طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری (UI و UX)
 • نهایی کردن طرح و دریافت تاییدیه از طرف کارفرما

قدم سوم

پیاده سازی و توسعه اپلیکیشن:

 • ایجاد منابع مورد نیاز
 • ایجاد بسترهای لازم (همانند API سرور و ساختار پایگاه داده)
 • آغاز توسعه نرم افزار
 • تحویل نسخه آزمایشی
 • دریافت نظرات مشتری

قدم چهارم

تست اپلیکیشن از نظر کاربردپذیری و عملکرد:

 • تست نسخه نهایی توسط گروه تست
 • تحویل نسخه نهایی به مشتری
 • همراهی مشتری در ایجاد بستر مناسب برای انتشار اپلیکیشن

قدم پنجم

پشتیبانی اپلیکیشن:

 • رفع ایرادهای احتمالی پس از انتشار
 • ایجاد تغییرات متناسب با بازخوردها
 • شناخت اهداف جدید و بررسی منابع مورد نیاز برای آنها