با میهن سامانهرا تجربه کنید.
 • معتبرترین
 • امن ترین
 • سریعترین
 • بهینه ترین
هاست و دامنه

ما کی هستیم؟

 • null

  امین هنر

  مدیر سایت میهن سامانه

 • null

  امین هنر

  مدیر سایت میهن سامانه

 • null

  امین هنر

  مدیر سایت میهن سامانه

ما چگونه کار می کنیم؟

0
ساعت
بازی کردن در حین کار
0
تبلیغات انجام شده
0
پروژه
در حال انجام
0
ساعت
در حال پشتیبانی

کلیه این آمار از روز اول شکل گیری سایت که ابتدای سال 98 می باشد.

تا به حال چه کرده ایم؟

پروژه های در حال انجام

پروژه های که در حال انجام یا توسعه آنها هستیم.

3 پروژه

پروژه ها

پروژه های که موفق به انجام آنها شد

6 پروژه

درخواست ها

تعداد تیکت های که موفق شدیم جواب دهیم.

79 تیکت

چقدر از ما راضی هستند؟

رضایتمندی از پروژها 93% درصد
رضایتمندی از پشتیبانی 96% درصد